Garantie.
Vraag naar onze garantie en leveringsvoorwaarden. Deze kunt u verkrijgen op ons adres of worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden. Downloaden kan ook, klik hier voor de voorwaarden.

Ons privacybeleid.
Hoe gaan wij om met uw persoonlijke gegevens?
Uiteraard hebben wij als bedrijf persoonlijke gegevens van onze klanten nodig. Om een declaratie in te dienen bij een zorgverzekeraar of om producten toe te sturen.
Deze gegevens worden alleen voor deze doeleinden binnen Capelle Haarwerken gebruikt en worden niet gedeeld met andere partijen. Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en alleen gebruikt door de personen van Capelle Haarwerken die daartoe gemachtigd zijn. 
De persoonlijke gegevens die wij in ons systeem bewaren zijn:
- NAW
- Geboortedatum
- BSN nummer
- Naam verzekering (UZOVI) en polisnummer
- Telefoonnummer en/of emailadres
- Geslacht
Als gecontracteerd leverancier dienen wij deze gevens 7 jaar na de laatste levering in ons systeem te bewaren. 
Capelle Haarwerken maakt bij haar website gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat zodat uw gegevens niet in verkeerde handen vallen. Gegevens kunt te alle tijden inzien en waar nodig corrigeren of wijzigen.
De klantrelatie kan te alle tijde eenvoudig worden beëindigd met in achtneming van eventueel gesloten overeenkomsten.

U ontvangt van ons geen ongevraagde informatie. U ontvangt alleen informatie of post van ons als u in het verleden gebruik heeft gemaakt van onze dienstverlening. Mocht u toch ongewenst informatie of post van ons ontvangen of wilt u geen gebruik meer maken van onze diensten zullen wij als u dat wenst uw gegevens uit ons systeem verwijderen. Hiervoor hoeft ons slechts een mail te sturen, klik hier Verzoek tot uitschrijving


Wilt u uitgebreide informatie over hoe en welke gegevens wij bewaren, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u telefonisch doen of per mail en ons vragen u onze privacyverklaring toe te sturen.

Hoe te handelen bij een klacht?
Bent u niet tevreden over onze dienstverlening of het product neemt u dan contact met ons op. Wij zullen allereerst proberen samen met u tot een bevredigende oplossing te komen.
Lukt dit niet dan kunt u uw klacht schriftelijk bij ons indienen.

Ten einde uw verzoek in behandeling te kunnen nemen dient u ons "klachtenformulier" in te vullen en naar ons toe te sturen. Dit formulier kunt u bij ons aanvragen. Ons adres is: Capelle Haarwerken, Nachtegaalstraat 67, 8011 BV Zwolle t.a.v. P. van Capelle. Wij zullen er alles aan doen om een passende oplossing te vinden.
Uw klachtenformulier kunt u hier downloaden.

Ons bedrijf is een erkend lid van de HSBN (SEMH) en de ANKO en zal handelen conform de gestelde eisen. Komen wij met u binnen twee weken niet tot een oplossing dan kan de klacht worden voorgelegd bij de de klachtencommissie van de HSBN.

Klachtencommissie HSBN:
De klachtencommissie HSBN is een voor de klant beschikbare en bereikbare onafhankelijk opererende commissie, ingesteld door Haarwerk Specialist Brancheorganisatie Nederland(HSBN), die de door de klant ingediende klacht onderzoekt, behandelt en daarover een uitspraak doet.
Klik hier voor uw informatie.

Geschillencommissie ANKO:
Omdat wij ook aangesloten zijn bij de ANKO kunt u eventueel uw klacht melden bij De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging van de stichting Geschillencommisssie voor Consumentenzaken (SGC) en werken volgens de Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorging. Heeft u een klacht waar u met ons niet uit komt, dan kunt u bij De Geschillencommissie terecht. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consumenten en een ondernemer op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.Meer informatie en de Algemene Voorwaarden vindt u op: www.anko.nl/voorwaarden.
U kunt hier de consumentenfolder downloaden.
In de folder kunt u lezen hoe u kunt handelen.

Leveringsvoorwaarden
Onze uitgebreide leveringsvoorwaarden vindt u hier