Bijzonder Zwolle 41. Lees ons artikel over ons mooie vak op pagina 72